Aansluiten bij onze Club biedt voordelen !!!!

 

        

 

   

      

  Voor 1 jaar lidmaatschap ontvangt U  !

   -   Eén Clubwandeling per jaar

   -   Gratis "Wandelkalender der Beide Limburgen" Wordt in

       de toekomst "Euregio Wandelkalender"

   -   1 of 2 Stempelboekje(s) 64 stempels per exemplaar,

   -   Plastiek beschermhoesje voor stempelboekje,

   -   Een "Walking in Belgium" voor 8 €

   -   4 x het clubblad “De Nieuwe Postwandelaar,

   -   2 vellen naamklevers, indien nodig meer,

   -   Max. 5 verzamelkaarten voor 20 stempels ,

       volle kaart , waarde 5 €,

   -   1 x  p/jaar - bon voor inschrijving bij collega wandelclub,

              ( inschrijving + stikker + 1 consumptie p/p )

   -   Lidkaart van de Federatie , met daaraan verbonden,

        verzekering voor gebeurlijke ongevallen tijdens de wandeling,

   -   De garantie voor een dynamische werking van onze club,

   -   Recht op deelname aan het jaarlijks clubfeest.

   -   EN VEEL VRIENDSCHAP MET COLLEGA WANDELAARS .

       Dit alles voor een bedrag van 15 € per persoon / per jaar.

       (volledig terugbetaald door jouw Ziekenfonds)

       tot 12 jaar is 8 per persoon / per jaar .

   -   Lidgeld kan je overmaken op

       Rek nr. IBAN  :  BE85 0001 1479 0406              

       met vermelding "lidgeld 2021" en "aantal personen"

   -   Nieuwe leden kunnen gebruik maken v.h. aansluitingsformulier.

Gezonde ontspanning in de Vrije natuur! op eigen tempo en vrijwillige basis.

Wat wil een mens nog meer ?

 

          WAAROM NOG LANGER WACHTEN, SLUIT NU AAN !!!!!!

 

 

Hernieuwing Lidgeld

Aansluitingsformulier