Aansluiten bij onze Dynamische Wandelclub biedt voordelen !!

    

  Voor 1 jaar lidmaatschap ontvangt U  !

   -    Eén Clubwandeling per jaar

   -   Gratis  "EUREGIO WANDELKALENDER ,, 

     1 of 2 Stempelboekje(s) 64 stempels per exemplaar,

    Plastiek beschermhoesje voor stempelboekje,

   -   Een "Walking in Belgium" voor 8 €

    4 x het clubblad “ De Nieuwe Postwandelaar,,

    Max. 5 verzamelkaarten voor 20 stempels ,

       volle kaart, waarde 5 €,

    1 x  p/jaar - bon voor inschrijving bij collega wandelclub,

       ( inschrijving + stikker + 1 consumptie p/p )

    Lidkaart van de Federatie, met daaraan verbonden,

       verzekering voor gebeurlijke ongevallen tijdens de wandeling,

    De garantie voor een dynamische werking van onze club,

    Recht op deelname aan het jaarlijks clubfeest.

     EN VEEL VRIENDSCHAP MET COLLEGA WANDELAARS .

       Dit alles voor een bedrag van 15 € per persoon / per jaar.

       (volledig terugbetaald door jouw Ziekenfonds)

       tot 12 jaar is 8 per persoon / per jaar .

    Lidgeld kan je overmaken op

       Rek nr. IBAN : BE85 0001 1479 0406              

       met vermelding "lidgeld 2021" en "aantal personen"

     Nieuwe leden kunnen gebruik maken v.h. aansluitingsformulier

      Gezonde ontspanning in de Vrije natuur !                                 

      op eigen tempo en op vrijwillige basis.                                

      Wat wil een mens nog meer ? 

          WAAROM NOG LANGER WACHTEN, SLUIT NU AAN !!!!!!

          U Gezondheid zal er wel bij varen.

 

 

Hernieuwing Lidgeld

Aansluitingsformulier