Aansluiten bij onze Club biedt voordelen !!!!

 

        

 

   

      

  voor 1 jaar lidmaatschap ontvangt U  !

   -  Eén Clubwandeling per jaar

   -   Gratis "Wandelkalender der Beide Limburgen" Wordt in

       de toekomst "Euregio Wandelkalender"

   -  1 of 2 Stempelboekje(s) 64 stempels per exemplaar,

   -  Plastiek beschermhoesje voor stempelboekje,

   -  Een "Walking in Belgium" voor 8 €

   -  4 x het clubblad “De nieuwe Postwandelaar,

   -  2 vellen naamklevers, indien nodig meer,

   -  Max. 5 verzamelkaarten voor 20 stempels ,

       volle kaart , waarde 5 €,

   -  1 x  p/jaar - bon voor inschrijving bij collega wandelclub,

              ( inschrijving + stikker + 1 consumptie p/p )

   -  Lidkaart van de Federatie , met daaraan verbonden,

      verzekering voor gebeurlijke ongevallen tijdens de wandeling,

   -  De garantie voor een dynamische werking van onze club,

   -  Recht op deelname aan het jaarlijks clubfeest.

   -  EN VEEL VRIENDSCHAP MET COLLEGA WANDELAARS .

       Dit alles voor een bedrag van 15 € per persoon / per jaar.

      (volledig terugbetaald door jouw Ziekenfonds)

       tot 12 jaar is 8 per persoon / per jaar .

   -  Lidgeld kan je overmaken op

       rek  nr. IBAN  :   BE85 § 0001 § 1479 § 0406

                      BIC    :   BPOTBEB1 § XXX

        met vermelding "lidgeld 2018" en "aantal personen"

- Nieuwe leden kunnen gebruik maken v.h. aansluitingsformulier.

 Gezonde ontspanning in de Vrije natuur ! op eigen  tempo  en op vrijwillige basis. Wat wil een mens nog meer ?

 

          WAAROM NOG LANGER WACHTEN , SLUIT NU AAN !!

 

 

Hernieuwing Lidgeld

Aansluitingsformulier