Hallo wandelvrienden en vriendinnen,

Beste Postwandelaars,

 

Het bestuur en onze webmaster geven blijk van waardering voor de interesse die U toont door het bezoek aan onze website.

Sinds de opstart, enkele jaren geleden, is er het een en ander verandert.

Op de eerste plaats. Het uitzicht is danig geëvalueerd.

Dat wij trots mogen zijn op het resultaat.

De updates volgen mooi de trend in wandelwereld. Ondertussen zijn de drie grote federaties gefusioneerd tot één grote, met federatienaam “WandelsportVlaanderen vzw”. Ook hier heeft JP, onze webmaster niet stil gezeten.

Vele veranderingen die op 1 januari 2016 in voege treden, verdienden reeds zijn aandacht en zijn aangepast. Er volgen er beslist nog, de volgende maanden. Niet alleen op federaal vlak zijn er veranderingen op til. Ook in clubverband zullen wij geconfronteerd worden met noodzakelijke aanpassingen, die ons een betere kijk geven op het wandelgedrag van de wandelaar in het algemeen en dus ook van onze leden.
Er zullen natuurlijk ook prijsaanpassingen plaats vinden. Zelf zullen we daardoor ook dieper in onze geldbeugel moeten tasten voor de diensten die wij organiseren voor jullie.

Denken wij maar aan de stijgende huurprijzen van vertrek- en controlezalen.

Duurder wordende energie, hapjes en drankjes. Over dit alles meer detail de komende maanden.
De clubs zijn er niet alleen om hun eigen kas te spijzen, maar ook om het de bezoekende wandelaar zo comfortabel en democratisch mogelijk te maken.

Dat begint in eerste instantie via mondelinge communicatie en via een mooie en overzichtelijke website, die aandacht heeft voor eigen regio. Maar zeker ook buiten onze contreien.  Zelfs Nederlands Limburg komt aan bod. Nieuwe info wordt toegevoegd, oudere wordt vervangen. Zodat het steeds de moeite loont om nog maar eens “Postwandelclub.be” in te tikken.

Uw menig over dit alles en nog meer horen of lezen we graag. Alles is welkom.

Van onze kant, véél  surfgenot, een mooi jaareinde en sportieve wandelgroeten.

de Secretaris

Heuten Maurice