Jaaroverzicht 2016

DEELNEMERS 2016 Samenvatting

Deelnemersaantal "Lentekriebelstocht"

SAMENVATTING

Lentetocht 30 Maart

 Wandelsport Vlaanderen vzw

596

 FFBMP

6

 VGDS

0

 Aantal niet-aangesloten deelnemers

115

 Aantal andere/buitenlandse deelnemers

68

 

TOTAAL: 

 

785

 

 

Deelnemersaantal "Oude en Nieuwe Maastocht"

SAMENVATTING

Wissentocht 23 april

 Wandelsport Vlaanderen vzw

478

 FFBMP

3

 VGDS

0

 Aantal niet-aangesloten deelnemers

42

 Aantal andere/buitenlandse deelnemers

21

 

TOTAAL:

 

544

 

Deelnemersaantal "Pexhoftocht"

SAMENVATTING

Pexhoftocht 18 mei

 Wandelsport Vlaanderen vzw

306

 FFBMP

0

 VGDS

0

 Aantal niet-aangesloten deelnemers

24

 Aantal andere/buitenlandse deelnemers

15

 

TOTAAL:

 

345

 

Deelnemersaantal "Vossenbergtocht"

SAMENVATTING

Vossenbergtocht 01 okt

 Wandelsport Vlaanderen vzw

394

 FFBMP

6

 VGDS

2

 Aantal niet-aangesloten deelnemers

59

 Aantal andere/buitenlandse deelnemers

17

 

TOTAAL:

 

478

 

Deelnemersaantal "Negenoordwandeling"

SAMENVATTING

Vossenbergtocht 01 okt

 Wandelsport Vlaanderen vzw

376

 FFBMP

23

 VGDS

0

 Aantal niet-aangesloten deelnemers

65

 Aantal andere/buitenlandse deelnemers

15

 

TOTAAL:

 

479