Aansluitingsformulier 2022

Hernieuwing Lidgeld 2022

Aansluiten bij onze dynamische wandelclub biedt voordelen !!  

Voor 1 jaar lidmaatschap ontvangt u:

   -    Eén clubwandeling per jaar

   -   Gratis  "EUREGIO WANDELKALENDER"

   -    1 of 2 stempelboekje(s) 64 stempels per exemplaar

    Plastiek beschermhoesje voor stempelboekje

   -   Een "Walking in Belgium" voor 8 €

    4 x het clubblad “ De Nieuwe Postwandelaar"

    Max. 5 verzamelkaarten voor 20 stempels, 

       waarde volle kaart 5 €

    1 x  per jaar - bon voor inschrijving bij collega wandelclub

       ( inschrijving + sticker + 1 consumptie )

    Lidkaart van de Federatie, met daaraan verbonden een

       verzekering voor gebeurlijke ongevallen tijdens de wandeling

    De garantie voor een dynamische werking van onze club

    Recht op deelname aan het jaarlijks clubfeest

     EN VEEL VRIENDSCHAP MET COLLEGA WANDELAARS 

        Dit alles voor een bedrag van 15 € per persoon / per jaar

       (volledig terugbetaald door jouw ziekenfonds)

       tot 12 jaar is 8 € per persoon / per jaar

  -   Nieuwe leden kunnen gebruik maken van het bijgevoegd aansluitingsformulier

       Gezonde ontspanning in de vrije natuur           

      op eigen tempo en op vrijwillige basis                                

      Wat wil een mens nog meer ? 

      WAAROM NOG LANGER WACHTEN, SLUIT NU AAN !!!!!!

      Uw gezondheid zal er wel bij varen.