Hallo Postwandelvrienden en Vriendinnen,

     Beste Postwandelaars, 

     Het bestuur en onze webmaster geven blijk van waardering voor de interesse die u toont door het bezoek aan onze website. Sinds de opstart, enkele jaren geleden, is er het een en ander veranderd.

     Op de eerste plaats is het uitzicht danig geëvolueerd. Dat wij trots mogen zijn op het resultaat, mag ook gezegd worden.

De updates volgen mooi de trend in wandelwereld. Ondertussen zijn de drie grote federaties gefusioneerd tot één grote, met federatienaam “WandelsportVlaanderen vzw”. Ook hier heeft onze webmaster niet stil gezeten en de veranderingen steeds opgenomen en aangepast.

        Vele veranderingen die de overheid ons de laatste jaren heeft opgelegd, verdienden reeds hun aandacht en zijn aangepast. Er volgen er beslist nog de volgende maanden. Niet alleen op federaal vlak zijn er veranderingen op til, ook in clubverband zullen wij geconfronteerd worden met noodzakelijke aanpassingen, die ons een betere kijk geven op het wandelgedrag van de wandelaar in het algemeen en dus ook van onze leden. Alles is zodanig geëvolueerd dat ons leven grotendeels draait op digitaal werken, maar ook digitaal leven. Denk maar eens aan het online shoppen. Niet alleen dat, de verenigingen worden opgezadeld met het digitaal doorsturen van hun activiteiten die ze willen inrichten in de loop van het jaar. 

       Nog een punt dat biezonder veel aandacht vergde was de Privacywet, gevolgd door enkele maanden later het UBO Register dat aangepast moest worden, en als voorlopig laatste komt daar nu nog eens de herwerking van de statuten bij, wat in de toekomst beter bekend zal worden als INTERN REGLEMENT. Als dit gebeurd is moet ook automatisch weer het UBO Register aangepast worden, zo blijft het carrouselleke draaien in het rond.

       Er zullen natuurlijk ook prijsaanpassingen plaats vinden. Zelf zullen we daardoor ook dieper in onze geldbeugel moeten tasten voor de diensten die wij organiseren voor jullie. Denken wij maar aan de stijgende huurprijzen van vertrek- en controlezalen, duurder wordende energie, hapjes en drankjes. Over dit alles meer detail de komende maanden. 

       De clubs zijn er niet alleen om hun eigen kas te spijzen, maar ook om het de bezoekende wandelaars zo comfortabel mogelijk te maken en de prijzen zo democratisch mogelijk te houden. Dat begint in eerste instantie via mondelinge communicatie en via een mooie en overzichtelijke website, die aandacht heeft voor eigen regio. Maar zeker ook buiten onze contreien. Zelfs Nederlands Limburg komt aan bod. Nieuwe info wordt toegevoegd, oudere wordt vervangen Zodat het steeds de moeite loont om nog maar eens  www.postwandelclub.be in te tikken.

Uw mening over dit alles en nog meer horen of lezen we graag. Alles is welkom.

Van onze kant, véél surfgenot, en sportieve wandelgroeten.

De Secretaris

Heuten Maurice